Dobânzi și penalități de întârziere

post

Dobânzi și penalități de întârziere – informatii utile

ANAF a emis un ghid informativ cu privire la obligațiile de plată legate de întârzierea, nedeclararea sau declararea incorectă a obligațiilor fiscale. Acest document detaliază penalitățile și dobânzile de întârziere impuse contribuabililor care nu își achită la timp obligațiile fiscale principale. Acest aspect acoperă inclusiv dobânzile pentru impozitele cu perioadă fiscală anuală și penalitățile pentru nedeclararea sau declararea incorectă a acestora.

Dobânzile și penalitățile de întârziere sunt generate atunci când debitorul nu-și onorează obligațiile fiscale principale până la data scadentă. Ele sunt calculate începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și continuă până când suma datorată este achitată în totalitate. Aceste fonduri sunt direcționate către bugetul la care există creanța principală.

Nu se percepe dobândă sau penalitate de întârziere pentru sumele aferente amenzilor, obligațiilor fiscale accesorii stabilite conform legii, cheltuielilor de executare silită, cheltuielilor judiciare, precum și sumelor confiscate. Același principiu se aplică și sumelor echivalente în lei ale bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

Aplica Acum

În ceea ce privește impozitele cu perioadă fiscală anuală, dobânzile sunt aplicate în funcție de următoarele criterii:

a) În cadrul anului fiscal de impunere, se efectuează calculul dobânzilor pentru obligațiile fiscale stabilite fie de organul fiscal, fie de contribuabili, inclusiv plățile anticipate. Acest calcul are loc începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data integralării sumei sau, după caz, până la ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusiv.

b) Pentru sumele neachitate în anul de impunere conform prevederilor de la litera a), se procedează la calculul dobânzilor începând cu prima zi a anului fiscal următor până la data achitării complete, inclusiv.

c) În situația în care obligația fiscală stabilită prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală este mai mică decât cea rezultată din deciziile de plăți anticipate sau declarațiile depuse în cursul anului de impunere, se efectuează o recalculare a dobânzilor. Aceasta începe cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală. Acest proces duce la o regularizare corespunzătoare a dobânzilor.

d) În cazul diferențelor de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală sau declarației de impunere anuală, se aplică dobânzi începând cu ziua următoare termenului de scadență prevăzut de lege. În cazul impozitului pe venit, această regulă se aplică doar dacă declarația de venit a fost depusă până la termenul prevăzut de lege. În absența depunerii declarației de venit până la termenul prevăzut de lege, dobânda începe să se aplice de la 1 ianuarie a anului următor celui de impunere.

Penalitățile de nedeclarare sunt impuse pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect, stabilite prin decizii de impunere emise de organul de inspecție fiscală. Penalitatea de nedeclarare nu poate depăși valoarea creanței fiscale principale la care se aplică.

Găsește împrumutul potrivit ție, imediat